Położenie geograficzne

Położenie geograficzne

Granica współczesnych Kaszub obejmuje obszar zaczynający się od północy od Półwyspu Helskiego po granicę powiatu puckiego, lęborskiego, bytowskiego i człuchowskiego na zachodzie. Od południa ograniczony ziemiami powiatu chojnickiego, a od wschodu powiatami kościerskim i kartuskim. Do Kaszub zalicza się również Trójmiasto.

Głównymi miastami Kaszub, w których kultywuje się tradycje i język kaszubski to Wejherowo, Puck, Kartuzy, Żukowo, Kościerzyna i Bytów.

Według kryteriów etnicznych, które przyjął dr Jan Mordawski, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, w swym opracowaniu Geografia współczesnych Kaszub – Gdańsk 1999, wliczając w obręb Kaszub jednostki terytorialne, w których Kaszubi stanowią co najmniej 1/3 populacji, jak i aglomeracje zamieszkiwane przez dużą ich ilość, terytorium Kaszub obejmuje 43 gminy województwa pomorskiego w powiatach puckim, wejherowskim, lęborskim, bytowskim, kartuskim, kościerskim, chojnickim i człuchowskim.:

Łącznie w tych granicach Kaszuby obejmują obecnie około 6200 km².