Regiony Kaszub

Regiony Kaszub

Kaszuby to stosunkowo duży region. Trudno dokładnie określić jego powierzchnię ponieważ jest to kraina wyznaczona raczej przez kryteria kulturowe niż historyczne. W oparciu o wydaną w 1999 r wg dr J. Morawskiego mapę „Geografia współczesnych Kaszub” można przyjąć, że biorąc pod uwagę kryteria etniczne powierzchnia Kaszub to ok. 6.200 km2.

Każda tak duża kraina dzieli się na mniejsze. Tak samo i Kaszuby. Ze względów kulturowo językowych dzieli się je na:

Norda

Obszar północno-kaszubskich dialektów (powiaty: pucki, wejherowski)

Westrzódk

Obszar wschodniokaszubskich dialektów (powiat kartuski)

Pôłnié

Obszar południowo-kaszubskich dialektów (część powiatów kościerskiego, chojnickiego i tucholskiego)

Zôpôd

Obszary należące przed II wojną światową do Niemiec, z niewielkim procentowym udziałem ludności kaszubskiej (powiaty lęborski i częściowo bytowski)

Trzëgard

to po prostu Trójmiasto